Dešavanja, Info

Pripreme za predstojeću sezonu

U prethodnom periodu zaposleni u našem Parku su radili na nizu aktivnosti kako bismo spremno dočekali ovu turističku sezonu i boravak gostiju učinili ugodnijim ali i sigurnijim.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, nadzornici Parka su obilazili teren i čistili od smeća prostor Parka. Sa zadovoljstvom ističemo da je iz godine u godinu primjetno kako je količina smeća koja se sakupi sve manja i manja, što je svakako zasluga lokalnih mještana ali i gostiju koji su zajedno prepoznali potrebu očuvanja životne sredine i odlaganja smeća na, za to predviđena mjesta.

Nastavili smo sa obogaćivanjem parkovskog mobilijara. Napravljene su nove klupe i drvene košare za odlaganje smeća i postavljene su na lokacijama u Parku koje posjećuju turisti – Kneževići, Šarići, Nedajno, most na rijeci Pivi, Soko grad, Marića česma… Postavljen je novi vidikovac u selu Kneževići odakle se pruža prelijep pogled na šumski kompleks u Borju, kao i Pivsku planinu i Durmitor. Uređeno je i prošireno splavište na Brštanovici – polaznoj tački za rafting.

Uz pomoć mehanizacije Komunalnog preduzeća smo probili i raskrčili pješačku stazu u dužini od 4 km. koja vodi od mosta na rijeci Pivi na Šćepan Polju do Čokovog vrela. U narednom periodu ćemo i ovu stazu obilježiti adekvatnom signalizacijom.

Obilježena je nova pješačka staza koja polazi iz Milogore do Bešića na planini Kapavici u dužini od 7.5 km, a u planu je njen produžetak do repetitora na Unču.

U mjestu Lijećevina u selu Brijeg prokrčili smo stazu i očistili zapušteno stepenište koje vodi do spomenika koji je otkriven 13.jula 1981.godine i koji je posvećen održavanju komunističke partijske škole.

I u narednom periodu ćemo nastaviti sa brojnim aktivnostima kako bismo gostima upotpunili njihov boravak kod nas ali i kako bismo obogatili našu turističku ponudu. O svemu ovome ćemo Vas naravno, kao i uvijek blagovremeno obavještavati.

About the author

Related Posts