Razvoj novih zajednickih turističkih proizvoda

Povezivanje seoskih domaćinstava sa pružaocima usluga u oblasti turizma

U cilju osnaživanja seoskih domaćinstava iz prekograničnog područja Foča-Plužine, kroz projekat će se uspostaviti veza sa pružaocima usluga u sektoru turizma. Najpre će biti identifikovana seoska domaćinstva zainteresovana za pružanje turističkih usluga, a potom će se razviti turistički paketi i dizajnirati promotivni materijal za seoska domaćinstva. Projekat će podržati najmanje 3 seoska domaćinstva u Plužinama i Foči malim infrastrukturnim intervencijama (obnova, izgradnja, kupovina, itd.)  u okviru objekata koji će biti ponuđeni turistima koji posećuju područje. Ova aktivnost će takođe uključivati kampanju za podizanje svesti među seoskim domaćinstvima i pružaocima turističkih usluga za njihovu saradnju u cilju unapređenja turističke ponude u projektnom području.

Detaljnije:

Povezivanje seoskih domaćinstava sa pružaocima usluga u oblasti turizma

Evropska unija nastavlja sa osnaživanjem seoskih domaćinstava u Plužinama i Foči

Dokumenta:

Mitric Sinjac

Nedajno

Radovic

Suri

Zivanovic

About the author

Related Posts