Prirodne atrakcije
/
Plužine

Rijeka Tara

Tara je sa 158 km najduža rijeka u Crnoj Gori i jedna od najljepših i najizazovnijih rijeka u Evropi i svijetu, sa kanjonom dugim 80 km, koji ujedno spada u najdublje kanjone u svijetu (1.300 m), odmah poslije Kolorada, al je zato po ljepoti sigurno prvi. Nastaje od dvije rječice Opasanice i Veruše ispod planine Komovi. Poslednjih 40km toka rijeke Tare se nalazi u Bosni i Hercegovini a na nekoliko mjesta čini i granicu izmedju dvije države. U Šćepan polju, zajedno sa rijekom Pivom sačinjava rijeku Drinu. Rijeka Tara je na listi zaštićenih područija UNESCO-a. Kanjon I rijeka Tara su ispunili čak tri uslova (od kojih je samo jedan bio dovoljan) da bi postali dio svjetske baštine prirodnih dobara UNESCO-a, a to su : biološki fenomen, hidrološki fenomen i geološki fenomen.

Tara je posebno atraktivna sa svojih 69 bukova, na kojima se pretvara u pjenu, kovitlac, što je čini veoma izazovnom za turiste. Smjenjuju se snažni bukovi, raznoliki brzaci, sa dubokim virovima, limanima, loncima i tjesnacima, rijetkim gazovima. Voda čista, prozirna, razlivena u razne boje, obale bujne ,glatke,strme i izazovne. Po svojoj živopisnosti i nepovoljnosti reljefa, po atraktivnosti njenog snažnog toka, sa bukovima i izvorima (oko 15 većih), sa mnogobrojnim brzacima ( sa padom od 4,5 metara na kilometar), po svom bogatstvu flore i faune, reliktnih i endemskig vrsta, kanjon Tare je jedinstven, bez premca u svijetu . Burne i plahovite Tarine pritoke nose veliku količinu rasutog materijala, kamenja i pijeska koje Tara prihvata, drobi i rasipa svojim koritom, stvarajući tako predivne sprudove od oblutaka i plaže od sitno ispranog pijeska. Jedinstveni kanjon poznat u svijetu kao najdublji i najstrmiji riječni kanjon u Evropi i kapriciozna planinska rijeka privlači mnogo turista iz cijelog svijeta. Tara je najdivlja, najljepša i najčistija rijeka starog kontinenta. Zbog čistoće naziva se – suza Evrope.

 

Saznaj Više
RIJEKE