Prirodne atrakcije
/
Plužine

Rijeka Piva

Piva je jedna od najlepših, najimpresivnijih i najspektakularnijih reka u Crnoj Gori. Rijeka Piva teče kroz izuzetno lijep i dug kanjon, ali je njegov najveći dio potopljen izgradnjom hidroelektrane „Piva“. Tako je nastalo čuveno Pivsko jezero. Piva se na Šćepan Polju sastaje sa Tarom i prave Drinu. Kanjoni ovih rijeka su duboki i nerijetko uklesani u stjenoviti teren i predstavljaju prirodnu atrakciju svjetskog značaja.

Piva teče kroz zapadni deo zemlje pronalazeći svoj put kroz visoke planine. Između njih reka Piva usadila je veoma impresivan kanjon, koji je više od 1000m dubok. Piva čini zapadnu granicu šireg Nacionalnog parka Durmitor, koji obuhvata Pivsku Planinu na istočnoj strani reke. Piva uzima vodu iz reke Komarnice na jugu, koja je jedna od najlepših reka Durmitora. Na zapadnoj strani reke možete primetiti vrhove planina Golija (1942m), Bioč (2397 m) i Maglić (2388 m). Od svog izvora Sinjac, Piva teče 33km ka severu do Šćepan Polja, gde se njene vode sreću sa Tarom

Saznaj Više
RIJEKE