Prirodne atrakcije
/
Donja Brezna Plužine

Rijeka Komarnica

Rijeka Komarnica dolazi sa jugoistoka, iz Drobnjaka, gdje se formira od više manjih riječica : Bukovica, Šavnik, Tušinja i rijeka Bijela. Rijeka Komarnica i njen kanjon predstavljaju posebnu atrakciju. Komarnica je dio vodotoka Pive i teče kroz dolinu Dragišnice koja je bogata raznovrsnim rastinjem. Ova rijeka ulazi u pivski teren izmedju Duži i Vojnika, ispod Luga brezanskoga. U svom toku kroz Pivu, Komarnica je duga oko 25 km.

Kanjon Nevidio je dug 3,500 metara, dubok je u prosjeku 150 metara, sa vodopadima visokim i preko 100 metara i suženim stranama koje su udaljene svega 2-3 metra jedna od druge.Ovaj kanjon je dobio ime Nevidio zbog toga što se sa njegove ivice ne može vidjeti tok rijeke. Kanjon Nevidio je biser crnogorske prirode i prava je atrakcija za sve one koji uživaju u izazovu. Ovaj kanjon predstavlja poslednji osvojeni kanjon u Evropi. (1965 g. ).

Saznaj Više
RIJEKE